مرکزی نیوز || MarkaziNews.ir کدام حقوق بشر !؟ | مرکزی نیوز | MarkaziNews.ir


 

 

 

کد مطلب: 5080 | تاریخ ارسال: ۱۹ آذر ۱۳۹۴ | چاپ این مطلب |
به بهانه روز جهانی حقوق بشر ؛
کدام حقوق بشر !؟

مرکزی نیوز : اسلام هرگونه تبعیض ناشی از تفاوت رنگ ها، زبان ها و نژادها را نفی می کند. در دین مقدس اسلام همه انسان ها در رسیدن به قرب الهی و سعادت مساوی اند و حقوق اجتماعی یکسانی دارند.


سرویس سیاسی مرکزی نیوز ؛

در آغاز به بازخوانی متن اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته و در ادامه از نگاه اسلام و ایران به مقوله حقوق بشر خواهیم پرداخت .

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

ترجمه: علی رضا مجلسی
دیباچهhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/EleanorRooseveltHumanRights.gif/300px-EleanorRooseveltHumanRights.gif

از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است،

از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام اعمال وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است، و [از آنجا که] پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی عموم انسانها اعلام شده است،

از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین تدبیر، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به حفظ حقوق بشر از طریق حاکمیت قانون همت گمارد،

از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه میان ملتها گسترش یابد،

از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم قسم شده اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند،

از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن کرده اند،

از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است،

بنابراین، هم اکنون،

«مجمع عمومی»،

این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه تعلیم و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیدهبانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای تحت فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.

 

• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور مساوی در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمهای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به وساطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت اجری منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت لزوم از حمایتهای اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، من جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای عموم مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر اساس شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود مقدم اند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در حیات فرهنگی اجتماع خویش مشارکت کند، از انواع هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و عملی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر میگردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها تحت محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی مغایر با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای تفسیر شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد.

حقوق بشر چیست؟

حقوق بشر، حقوقی است که با تولد انسان پدیدار می شود. انسان ها بدان دلیل که عظمت و شکوه دارند و در انسان بودن همه با هم مشترک اند، شایسته تکریم هستند. به این دلیل حقوق انسان ها باید در همه جا یکسان اجرا شود و بین افراد در برخورداری از عظمت و کرامت انسانی تبعیض نباشد. کرامت فطری انسان موجب شد تا افراد اجازه یابند از کرامت، آزادی و توانایی خود برای پی ریزی نوآوری هایی در حوزه های متعدد جامعه بهره گیرند. بر همین اساس است که «دانلی» یکی از محققان حوزه حقوق بشر می گوید: «حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همگی از ایده کرامت ذاتی انسان ناشی می شوند».
تعریف حقوق بشر

پژوهشگران حوزه حقوق بشر، تعریف های گوناگونی از حقوق بشر ارائه کرده اند، ولی در نگاهی کلی می توان گفت: حقوق بشر، آزادی ها، مصونیت ها و منافعی است که از راه ارزش های پذیرفته شده معاصر، تمام انسان ها باید قادر به ادعای آن باشند و این حقوق بنیادین، طبیعی اند. به عبارت دیگر، همه افراد از این نظر که انسان اند، از حداقل حقوقی برخوردارند که ربطی به کشور، مذهب، نژاد یا جنس شان ندارد. دولت ها هم در روابط بین الملل میل دارند که این حداقل حقوق را رعایت کنند.
روند شکل گیری حقوق بشر

پژوهش های تاریخی نشان می دهد که باور به برخی از حقوق فطری و طبیعی برای بشر، از گذشته های بسیار دور وجود داشته است. شاید بتوان گفت از هنگامی که قدرتمندان، خودسری پیشه کردند و بر ضعیفان جامعه ظلم روا داشتند، اندیشه حقوق بشر برای مقابله با ستم و بی عدالتی شکل گرفت و هدف آن تأمین حداقل حقوق برای افراد جامعه بود.

به عبارت دیگر، از همین نقطه بود که حقوق بنیادین انسانی همچون: حق حیات، حق کرامت، حق آموزش و پرورش، حق آزادی مسئولانه و حق برابری در برابر حقوق و قوانین پدید آمد تا نظم و آرامش را برای جامعه انسانی به ارمغان آورده، حیات مطلوب انسانی را تأمین کند.
جنگ جهانی و پدیده حقوق بشر

شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت غم انگیز خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود. لذا غرب در آن روز نیازمند بود حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد. بر همین اساس در میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، توجه ویژه ای به مفهوم حقوق بشر مبذول گردید. سرانجام اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم سپتامبر ۱۹۴۸ میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. بنابراین، خرابی های ناشی از جنگ جهانی اول و دوم، حقوق بشر را با اهمیت جلوه داده، آن را در رأس برنامه های سازمان ملل متحد و پژوهشگران این حوزه قرار داد.
مضمون اعلامیه حقوق بشر

حقوق دانان کشورهای مختلف، اعلامیه حقوق بشر را پس از دو سال تدوین و به زبان های گوناگون ترجمه کردند. این اعلامیه یک مقدمه و سی ماده دارد و به مجموعه ای از حقوق انسانی توجه کرده که شامل حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می شود. همچنین در مقدمه اعلامیه، بر وحدت خانواده بشری، کرامت و ارزش انسان، حقوق اساسی زن و مرد، نتایج ویرانگر بی اعتنایی به حقوق بشر و… تأکید شده است. در ماده یک اعلامیه به سه اصل بنیادین حقوق بشر، یعنی آزادی، برابری و برادری توجه، و بر اصل عدم تبعیض پافشاری شده است. قابل یادآوری است که در کمیسیون تدوین اعلامیه حقوق بشر که متشکل از هجده عضو بود، چهار کشور اسلامی ترکیه، مصر، لبنان و پاکستان نیز حضور داشتند.
مدعیان دروغین

حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدیدآمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف باتفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. اما امروزه غرب و آمریکا از این پدیده سوءاستفاده می کنند؛ به گونه ای که سازمان «سیا» در سطح بین المللی، مأمور طرح های سرّی و خراب کارانه بر ضد دولت های مستقل جهان بوده، و سازمان F.B.I در داخل آمریکا مأمور برخوردهای تبعیض آمیز با اقلیت های سیاه پوست و مسلمان است. این پدیده به ویژه پس از حادثه یازده سپتامبر فزونی یافته و مسلمانان در این کشور آزار و اذیت می شوند. بنابراین، امروزه آمریکا و غرب با همه شعارها و تبلیغاتشان در دفاع از حقوق بشر، فقط مدعیانی دروغین بیش نیستند. حمایت آمریکا از رژیم اشغالگر قدس و کشتار بی رحمانه مردم مظلوم فلسطین به دست صهیونیست ها، و جنایات سربازان این کشور در عراق و افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم، از نمونه های عینی و ملموس نقض حقوق بشر به دست آمریکاست.
حقوق بشر در اندیشه اسلامی

ارزش های اخلاقی و حمایت از کرامت انسانی در فرهنگ و سنت دینی ریشه ای عمیق دارد؛ چنانکه کوشش پیامبران و پیشوایان دینی برای دفاع از حقوق اساسی و کرامت انسان بوده، و ادیان الهی این حقوق را ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی می دانند. بر این اساس، اندیشه حقوق بشر در اسلام مبتنی بر تفکر توحیدی است. بر خلاف غرب که اندیشه حقوق بشر را در تفکر اومانیسم (انسان گرایی) می داند و همین مسئله، حقوق بشر اسلامی را از حقوق بشر غربی متمایز می سازد. از دیدگاه اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداوند، و هدف خلقت، تکامل آدمی و توجه او به مبدأ هستی است؛ در حالی که غرب امروزه این اهداف را به کلی فراموش کرده است. اسلام حقوق بشر را لازمه کرامت انسان می داند؛ زیرا در اندیشه دینی انسان جانشین خداوند در زمین معرفی شده و از این منظر سزاوار تکریم است.
حقوق بشر و اصول اساسی اسلام

اصولی که امروزه ارکان حقوق بشر را تشکیل می دهند، از قبیل آزادی، برابری، برادری، صلح و امنیت، جزء اصول اساسی اسلام به شمار می آیند.

اسلام همواره بر کرامت انسان تأکید داشته و او را شایسته مقام خلیفگی معرفی کرده است. همچنین از نظر اسلام، همه انسان ها آزاد آفریده شده اند و حق دارند آزاد زندگی کنند. اسلام با بازداشت بدون مجوز، شکنجه، آزار و هتک حرمت انسان ها مخالف است و آزادی اندیشه، بیان، عقیده، تشکیل اجتماعات و… را به شرط اینکه نظم وامنیت جامعه اسلامی را برهم نزند به رسمیت می شناسد. همین گونه دین اسلام بر برابری تأکید می ورزد؛ زیرا در اسلام برابری از اصل توحید ریشه می گیرد.

بر این اساس، اسلام هرگونه تبعیض ناشی از تفاوت رنگ ها، زبان ها و نژادها را نفی می کند. در دین مقدس اسلام همه انسان ها در رسیدن به قرب الهی و سعادت مساوی اند و حقوق اجتماعی یکسانی دارند.
جمهوری اسلامی و حقوق بشر

جمهوری اسلامی ایران حمایت و دفاع از حقوق بشر را جزء اصول اساسی خود دانسته و در قانون اساسی بر آن تأکید کرده است؛ چنانکه در اصل بیستم قانون اساسی چنین آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». جمهوری اسلامی ایران افزون بر توجه به حقوق بشر در صحنه داخلی، از این پدیده انسانی در روابط بین المللی نیز پشتیبانی کرده است. جمهوری اسلامی همواره از حقوق مردم ستمدیده جهان، بدون توجه به نژاد و قوم و عقیده دفاع و حمایت و بر عدالت در روابط بین المللی پافشاری کرده است. حمایت از مستضعفان و ملت های مظلوم و نهضت های آزادی بخش مانند انتفاضه فلسطین، مقاومت اسلامی لبنان و…، از نشانه های حمایت جمهوری اسلامی از حقوق بشر در صحنه بین المللی است.
سوء استفاده از حقوق بشر

حقوق بشر، روشی است تا انسان پاسداری شود و حرمت او محفوظ بماند. برابری و مساوات انسان ها، مهم ترین دستاوردی است که حقوق بشر بر آن سامان یافته است. اما متأسفانه در حال حاضر کشورهای قدرتمند در صدد سوءاستفاده از این پدیده انسانی هستند. در شرایط حاضر نظام سیاسی غرب به دنبال برتری جویی و سلطه انسان غربی بر جهان است و بر همین اساس، در زمینه حقوق بشر برخورد دوگانه از خود نشان می دهد. امروزه ظلم، تبعیض و بی عدالتی در کشورهای عقب مانده، از این برخورد دوگانه غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا سرچشمه می گیرد.
کدام حقوق بشر؟

امروزه تنیدگی حقوق بشر با قدرت، گفتمان غربی آن را بر دیگر گفتمان ها برتری داده و جهان شمولی آن را بی اعتبار ساخته است. حقوق بشر همراه با قدرت، چنین نشان می دهد که آنچه بیان می کند حق است، آنچه می اندیشد حق است و آنچه می خواهد حق است و حق این است که دیگران اینها را حق بدانند. از سوی دیگر، در زمینه حقوق بشرِ همراه با قدرت، حق «وتو» پدید می آید. در حقوق بشرِ همراه با قدرت، آمریکا مجاز است بدون هماهنگی سازمان ملل به عراق حمله کند؛ اسرائیل می تواند از نظارت در امان بماند؛ آمریکا می تواند در گوانتانامو خارج از تمام معاهدات، با اسیران رفتار کند؛ فرانسه می تواند حق زنان مسلمان و آزادی بیان آنان را نادیده بگیرد. در اینجاست که ناامیدانه می پرسیم: کدام حقوق بشر؟
حقوق بشر غربی و چالش ها

اندیشه حقوق بشر در غرب، مبتنی بر اندیشه انسان مداری است و دفاع از منافع فرد، جزء اصول اساسی آن به شمار می آید. غرب با جدایی دین و اخلاق از حوزه اجتماع و سیاست، انسان را همه کاره و قدرت و اراده او را بی رقیب تلقی می کند. اما این اندیشه اکنون به اوج بحران خود رسیده و نمی تواند پاسخگوی نیازها و معضلات جامعه باشد. اکنون در جوامع غربی، کم معنا شدن مفهوم خانواده، تولید خانواده های مجازی، کودکان بی ریشه و گسترش ایدز، محصول آزادی جنسی و حاکم نبودن ارزش های اخلاقی است. بنابراین، دفاع از منافع فرد در سایه حقوق بشر و بی توجهی به منافع جمعی و اخلاق اجتماعی، غرب را به بحران انداخته است. این موضوعات نشان می دهد که غرب در زمینه حقوق بشر نیازمند بازنگری جدی و اساسی است.نظر خود را ارسال کنید - قطعاً نظر شما دیده می شود:

1- گزینه های ستاره دار الزامی می باشند.
2- طبق اساسنامه مرکزی نیوز ایمیل شما نمایش داده نمی شود.
نام *
ایمیل *
سایت

لطفاً برای ارسال نظر شریفتان سوال زیر را پاسخ دهید
نتیجه 11 + 3 می شود؟(در مستطیل زیر درج نمایید)
Please leave these two fields as-is:

برگه‌هاکلیه حقوق این سایت متعلق به مرکزی نیوز || MarkaziNews.ir می باشد نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع ميباشد.
Copyright ©2009 www.MarkaziNews.ir , All rights reserved.
Designed & Developed by: Sepanta Group Team.